top of page

Home / About / Privacy verklaring

Privacy verklaring

Dit privacy-statement is van toepassing op de registratie en het gebruik van gegevens.

Persoonsgegevens

S. Janssen Transport hecht waarde aan uw privacy en verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens met zorg en vertrouwelijkheid te behandelen. Wij zullen uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de geldende wetgeving op dit gebied. Door uw persoonsgegevens via de website www.sjanssentransport.nl te verstrekken, stemt u ermee in dat S. Janssen Transport  deze gegevens volgens dit reglement zal gebruiken.

Contactgegevens

De website, www.sjanssentransport.nl, staat onder beheer van S. Janssen Transport B.V. De contactgegevens luiden als volgt:

S. Janssen Transport B.V.

Stationsweg 80, 6051 KL Maasbracht

Nederland

T +31 475 461 399

E s.janssentransportbv@hetnet.nl

U kunt te allen tijde bij ons een verzoek indienen voor het verkrijgen van inzage in, het aanbrengen van wijzigingen aan, of het verwijderen van de door u aan ons verstrekte gegevens.

Coockies

Op de website van S. Janssen Transport worden geen cookies gebruikt.

Verwerking van bedrijfs- en persoonsgegevens

Voor onze dienstverlening registreert S. Janssen Transport B.V. uw gegevens. Deze gegevens worden gebruikt voor de uitvoering van de desbetreffende offerte-aanvraag, overeenkomst en andere diensten. Tevens worden ze ingezet om klanten op de hoogte te houden van (nieuwe) producten en diensten van S. Janssen Transport B.V, of die van zorgvuldig geselecteerde derden. Daarnaast dienen ze voor activiteiten gericht op het vergroten van het klantenbestand. De gegevens ingevuld via het contactformulier op onze website worden opgeslagen en via e-mail naar S. Janssen Transport B.V. verzonden. Deze informatie wordt niet gedeeld met derden, hetzelfde geldt voor gegevens ingevuld bij een offerte-aanvraag.

Internetsites van derden

Dit privacy- en cookie statement is niet van toepassing op websites van derden die via links verbonden zijn met deze website.

bottom of page